Ola, Frukt & Flinger:
K
IVIKS MARKNAD

 

A. Kiviks Marknad
B. Då Ska Jag Sjunga Min Visa

POLYDOR   2053.109   SWEDEN  1972